Hur skapar vi ett relevant innehåll som upplevs som intressant av vår målgrupp?

Skärmavbild 2018-12-06 kl. 21.25.32.png

När det gäller att arbeta med Content Marketing som kommunikationsdisciplin så finns flera utmaningar att ta sig an. Det här är det första inlägget av tre, där jag tar upp några av de utmaningar man stöter. I det här inlägget så går jag in på budskapet – ”Hur skapar vi ett relevant innehåll som upplevs som intressant av vår målgrupp?”.


Detta är ursprungligen publicerat på
ihm.se

Digitaliseringen skapar oändliga möjligheter för företag och organisationer att kommunicera med sin målgrupp. Men det ställer också krav på relevans och transparens, och att man når fram vid rätt tidpunkt och i rätt kanal, för att kunna skapa rätt effekt med sin kommunikation. Men ett resultat är ofta att företag startar upp för många initiativ, till exempel aktiverar flertalet kanaler eller format, men har egentligen inte ställt sig frågan; varför gör vi det här och vad vill vi sända ut? Det är lite märkligt att det är så, för om man ska göra bra Content Marketing så behöver man utgå ifrån budskapen och bearbeta de så de upplevs som relevanta och intressanta. Formatanpassningen och applicering i kanalerna sker därefter.

 

Vad är bra content?

Branschorganisationen Swedish Content Agencies förklaring av Content Marketing lyder: ”Content marketing är kommunikation och marknadsföring där avsändaren skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant av målgruppen. 
Genom att erbjuda ett innehåll som mottagaren värdesätter kan avsändaren bygga sitt varumärke och inleda eller stärka relationer.”

Självklart vill vi skapa effekter med vår Content Marketing, det kan vara att få vår målgrupp att köpa fler produkter eller tjänster. Det kan vara att stärka eller ändra bilden av vårt varumärke. Men oavsett målbild så startar vägen till att nå rätt effekt med att kunna skapa bra innehåll. 

 

Budskap blir relevant innehåll 

Hur arbetar vi då med budskapen och innehållet? Jo, inom ett företag eller en organisation finns ofta redan budskap i form av grundvärderingar och troligen kommunikationsplattform som är kopplad till affärsstrategin. Ofta är dessa delar en bra start, för dessa delar har vi befäst och de ska spridas till omvärlden. När man samlat dessa översiktliga strategiska budskap så behöver de i nästa steg bearbetas och sorteras under enkla teman.

Teman kan vara av mer sorterande karaktär som man placerar innehållet under. Temana är brytpunkten där de strategiska budskapen konverteras till taktiskt innehåll. Men de kan också vara synliga för målgruppen, till exempel som navigationen på en webbplats. Se en byrå (möbel) framför dig. Om de översiktliga budskapen är byrån, så är teman lådorna i byrån. Vi kan även i det här skedet fundera på vilken typ av innehåll vi avser att skapa. Ska det vara mer informativt eller utbildande? Eller är det inspirerande eller säljande? Ofta är det en mix av ett par av dessa. 

Och i lådorna så stoppar vi sedan våra innehållsidéer. Men se upp, idéer är ofta inte det färdiga innehållet. För att få fram relevant innehåll så behöver vi först sortera idéerna under teman och därefter bearbeta idéerna. I bearbetningen lånar vi från det redaktionella tillvägagångsättet genom att ställa frågor som: Varför ska målgruppen ta del av detta?Vad är viktigast? Hur vill du att målgruppen ska reagera? Ska vi dela upp storyn?När och var ska det ut? Tid? Plats?


Bearbeta, var autentisk och leverera mervärde

Var inte för snabb och gå på första bästa lösning, utan fortsätt knåda innehållet och se till att alltid ha utifrån och in perspektiv. Ingen vill ta del av ett innehåll som har för mycket inifrånperspektiv, som till exempel att prata om en produkt eller hur bra vi är. Målgruppen förväntar sig ett mervärde, ett innehåll som ger något extra. Att både vara modig och kreativ brukar vara de bästa ingredienserna. Tänk på att innehållet måste sticka ut för att fånga mottagaren. 

Bra Content marketing är förankrat i målsättningen och det blir en bra start om man jobbat igenom grundbudskapen först till teman och sedan till konkret innehåll.För att stärka kopplingen till ert varumärke så är ett tips att vara så trovärdig och autentisk som möjligt, bjud på det som är både äkta för er och då lite exklusivt för målgruppen.

Vill du kunna börja skissa på ditt innehåll så kan denna modell vara bra att ladda ner. I den modellen kan du sortera dina budskap och ditt innehåll. Länk här.

Lycka till!
/Maria Westman, lärare, IHM Content Marketing 

 

Är du intresserad av att anmäla dig till utbildningen IHM Content Marketing så klicka på denna länk.

Är du intresserad av att ta del av de andra två inläggen eller fler tips kring Content Marketing addera dina uppgifter här.

Detta är första inlägget av tre kring de utmaningarna som finns i arbetet med Content Marketing.
Det är ursprungligen publicerat på
ihm.se