Detta är C by West – ett samtal med Maria Westman

DSC_0050.jpg

Den här texten är skriven av Victor Olsson, som praktiserade på C by West under våren 2019.

Prioritera, engagera och utveckla. Vad betyder det? Under min praktik på C by West hade jag inget annat val än att gå till botten med vad som egentligen är så speciellt med Maria Westman och hennes bolag. 

Jag heter Victor Olsson och har under några veckor under våren 2019 kunnat glädja mig åt att ha fått praktisera på C by West. Det har varit både lustfyllt och lärorikt att följa med Maria runt om i Stockholm och både bekanta sig med och lära sig av hennes stora nätverk. Som egen företagare är ingen av hennes dagar dag den andra lik och detta arbetssätt har varit en utmaning att testa på. Men så har hon inte alltid jobbat. Några dagar in på min praktik berättade Maria för mig att hon fram till för bara ett par år sedan alltid jobbat på stora byråer. En byrå var hon till och med kvar på i 15 år. 15 år på en och samma arbetsplats  alltså. Idag stannar hon sällan mer än några timmar hos en uppdragsgivare, så inte undra på att jag blev nyfiken på vad som fick henne att ta det stora steget till att starta eget. Det kan omöjligt endast ha att göra att få promenera fram och tillbaka i vår trånga huvudstad.

Till slut blev jag tvungen att fråga henne. ”Maria, vad är egentligen storyn bakom C by West?”

– Ska man ha någonting gjort får man göra det själv, svarar hon och skrattar. Efter några sekunders betänketid kommer hon dock fram till ett mer samlat svar:

–  Efter att ha jobbat i ganska många år i byråbranschen och tillsammans med flera proffsiga team så har jag samlat på mig mycket erfarenhet, kompetens och lösningar som rör marknadsföring, kommunikation och content marketing. Jag hade identifierat luckor på marknaden där jag såg en potential till utveckling, och det var just de luckorna jag kände att jag hade erfarenhet i. Jag funderade av och till på att starta eget och till slut tog jag beslutet. 

 

Vill koppla ihop affären med kommunikationen

Dessa luckor, förklarar Maria, bestod av att allt fler företag och organisationer behöver stöd inom sitt marknads- och kommunikationsarbete för att få de strategiska riktlinjerna att hänga ihop med det operativa arbetet. Digitaliseringen och ett flertal förändringsprocesser har påskyndat detta, menar hon. För att möta detta behov berättar hon att hon tillhandahåller taktiska ramverk som fungerar som en brygga mellan strategi och operativa insatser. För henne och hennes uppdragsgivare handlar det initialt om att identifiera vad som behöver adderas, vilket Maria understryker att det oftast inte handlar om att göra något helt nytt, utan istället förädla och utveckla det som redan finns. Därefter kan hon och kunden applicera de taktiska ramverken, som ofta är budskapsplattform, kanalstrategi samt organisatoriska förutsättningar.

–  Det unika i min leverans är att jag har beprövade modeller och skräddarsyr setupen utifrån kundens målsättning med arbetet. C by West blir därmed ett integrerat och effektivt stöd.  Jag brukar säga att jag jobbar ”backend” för att stärka min uppdragsgivare, hens uppgift och hens organisation.

Maria framhåller att hon strävar efter att koppla ihop affären och kommunikationen till en upplevelse. Hon ser inte intern och extern kommunikation på olika sätt, utan menar att man bör sammanfläta in- och utperspektivet till en enda kärna som verksamheten kan stå för. Maria förklarar att hon vill att den ska vara tydlig för alla, både anställda och kunder, och att det är det som förstärker upplevelsen av ett företags produkter och tjänster. Maria säger att hon vet att hon har förmågan att ta tillvara på ett företags grund så att det blir ”en maximal och optimal kundupplevelse”. Samtidigt inser hon att det är svårt att göra till verklighet direkt. 

– Jag tror att många rent teoretiskt förstår vad jag säger, det är klart att företag och organisationer vill jobba med sina värderingar. Men det är ingenting man bara gör på studs. Det kräver ett långsiktigt, uthålligt arbete för att nå dit. Jag tillhandahåller modeller och metoder för att kunna sätta igång med det här.

 

Tror på att dela med sig

Prioritera, engagera och utveckla. Det är arbetssättet som genomsyrar hela hennes verksamhet, oavsett om det handlar om kommunikationsrådgivning, contentstrategier eller kompetensutveckling, förklarar hon. Maria menar att det först gäller att vara ganska stringent och effektiv, att kunna prioritera. Engagera däremot handlar för henne om att kunna ge och ta emot, att det blir ett ömsesidigt utbyte. Man behöver ställa frågor som ”vad är det vi ska engagera oss i?” och ”vad är det vi ska jobba med vidare?”. Utveckla är också någonting hon vill stå för. Maria betonar att, om man samarbetar med henne, så nöjer hon sig inte bara med att göra klart en leverans utan att hela tiden påminna om nästa steg i utvecklingen. Sedan börjar det om med att göra nya prioriteringar. Maria menar att C by Wests arbetssätt det är en framåtriktad rörelse som ska bidra till hennes kunders och samarbetspartners fortsatta utveckling.

Just utveckling genom samarbete och utbyte av erfarenheter är något Maria ofta återkommer till under vårt samtal. 

– Jag tror på att dela och ge kunskap. Man ska hela tiden se till att man gör det löpande, det är ett ständigt utbyte. Även om jag har en leverans att göra så vet jag att det i ett långsiktigt samarbete är viktigt att dela med sig och ta in andras erfarenheter. 

 

En positiv framtid

Maria har än så länge drivit C by West i ett och ett halvt år, och i framtiden ser hon egentligen inga begränsningar, åtminstone inte i hur mycket som finns att göra. Hon berättar om sin vision, att alla svenska företag ska få ihop kopplingen mellan intern och extern kommunikation. För att nå dit vill hon både ge sina bästa råd på plats i organisationerna och undervisa i ämnet för att sprida det ännu mer.

 – Där jobbar jag på olika fronter. Jag måste hitta olika sätt att göra det på. Jag vill fortsätta dela modeller och arbetsverktyg, skapa en ännu större verktygslåda och därigenom få fler att ta del av det här.

I det resonemanget anser hon sig helt övertygad om att hennes affärsområden behöver skalas upp. Maria använder sig av sitt nätverk då hon behöver stärka med resurser eller annan erfarenhet, något som gör att C by West inte bara består av Maria. Även om Maria på sikt säkerligen kommer att växa sin verksamhet med anställda så understryker dock att hon inte ser det som något självändamål att företaget måste växa med anställda. Hon ser att C by West utökar sitt nätverk och skapar fler samarbeten. Då kan hon fortsätta med det hon gillar mest – utbyta ny kunskap och erfarenheter. 

Efter sex veckor börjar min praktik nu gå mot sitt slut. Många lärdomar och erfarenheter rikare återvänder jag snart till skolan igen. Vemodigt att sluta, självklart, men klart är också att varken jag själv eller du som läser detta har sett det sista av Maria Westman och C by West.

DSC_0066.jpg